ks. prałat Henryk Nowak
proboszcz


ul. Strzelecka 40
61 - 846 Poznań 
tel. 61 852 32 00
email: 

bozecialo@archpoznan.pl

facebook:

fb.com/bozecialopoznan

Msze święte w niedziele

8.00, 9.30, 11.00, 12.30 ( za wyjątkiem lipca i sierpnia ), 18.00

 

Msze święte w dni powszednie: 

8.00, 18.00

 

Biuro parafialne: 

poniedziałek, środa, piątek godz. 16.00 – 18.00

AKTUALNOŚCI:

Opublikowane: 2022.08.1921 Niedziela Zwykła, 21.08.2022 r.

1. W najbliższy piątek tj. 26 sierpnia przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Tego dnia Polacy na całym świecie, w kraju i na obczyźnie, duchowo łączą się ze swoją Matką na Jasnej Górze. Jest Ona dla nas wszystkich najlepszą z Matek.

 

2. W ten piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

3. W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dokonamy odnowienia Ślubów Jasnogórskich podczas Mszy św. rannej i wieczornej. Myślą przeniesiemy się na Jasną Górę by polecić Matce Bożej naszą codzienność, nasze tu i teraz.

 

4. Nabożeństwo dziękczynne za tegoroczne plony odprawimy za tydzień po Mszy św. o godz. 11:00

 

5. W minioną niedzielę zebraliśmy na cele gospodarczo – remontowe 3 180 zł, 20 Eu a na konto bankowe w minionym miesiącu wpłynęło 270 zł.

 

6. 24 sierpnia w środę przypada święto Bartłomieja Apostoła.

 

7. Można nabyć w zakrystii lub pod chórem od ministrantów „Przewodnik katolicki” „Gościa niedzielnego” i mały modlitewnik z tekstami modlitw do „ Św. Michała Archanioła” w cenie 10 zł.

 22 Niedziela Zwykła, 28.08.2022 r.

1. Od przyszłej niedzieli do porządku niedzielnego wraca Msza św. o godz. 12:30

 

2. 1 września rozpoczyna się nowy Rok Szkolny. Msza św. na rozpoczęcie nauki w szkole, dla uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Budowlanych o godz. 9:00, godzinę później o godz. 10:00 dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 82. Będziemy się wspólnie modlić o Boże błogosławieństwo dla nauczycieli, młodzieży i dzieci. Po Mszy św. poświęcenie tornistrów tym dzieciom, które rozpoczynają naukę w klasie pierwszej.

 

3. Do chorych ze spowiedzią i komunią św. pierwszo piątkową udamy się w najbliższą sobotę. Odwiedzimy ich w godzinach przedpołudniowych według dotychczasowego planu.

 

4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. codziennie od godz. 17:30

 

5. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej do godz. 20:00. W tym czasie okazja do spowiedzi św.

 

6. W sobotę po rannej Mszy św. półgodzinna adoracja Najświętszego sakramentu połączona z rozważaniem i modlitwą.

 

7. Wychodząc z kościoła można kupić „Przewodni katolicki” i „gościa niedzielnego”

 


 

Zestawienie dotacji zewnętrznych na remont dachu kościoła Bożego Ciała w Poznaniu wraz z wykazem udziału własnego parafii.

 

2019 r.

„Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad prezbiterium kościoła pw. Bożego Ciała w Poznaniu”
Koszt całkowity: 392 505,02 zł
Dotacja MKZ w Poznaniu: 150 000,00 zł
Wkład Parafii: 242 505,02 zł


2020 r.

„Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad nawą boczną południową, nad południową połacią dachu nawy głównej (nie zrealizowaną podczas remontu w 20019 r. - I etap) oraz nad kaplicą Matki Boskiej Szkaplerznej”
Koszt całkowity: 1 290 173,58 zł
Dotacja MKZ w Poznaniu: 100 000,00 zł,
Dotacja Zarządu Fundacji Zakładów Kórnickich: 20 000,00 zł
Dotacja z Funduszu Kościelnego: 100 000, 00 zł,
Dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - 70 000,00 zł,
Dotacja MKiDN: 780 000,00 zł
Wkład własny Parafii: 320 173,58 zł


2021 r.

„Poznań, kościół pw. Bożego Ciała w Poznaniu (1406 r.): remont ratunkowy dachu kościoła (północna połać nawy głównej) - etap III”
Koszt całkowity 901 195,76 zł.
Dotacja MKDMiS 811 076,18 zł
Wkład własny Parafii: 90 119,58 zł


CAŁKOWITY KOSZT REMONTU DACHU: 2 583 874, 36 zł