ks. prałat Henryk Nowak
proboszcz


ul. Strzelecka 40
61 - 846 Poznań 
tel. 61 852 32 00
email: 

bozecialo@archpoznan.pl

facebook:

fb.com/bozecialopoznan

Historia parafii:

● Pod koniec XIX wieku opuszczony kościół Bożego Ciała wymaga pilnej renowacji. Ksiądz Arcybiskup Florian Stablewski ratując kościół od dalszego zniszczenia przeznacza w 1899 roku poklasztorną świątynię Bożego Ciała na parafialny kościół dla dzielnic: Rybaki i Wildy. W latach dwudziestych XX wieku parafia liczy około 40 tys. wiernych. Od chwili powstania na Wildzie parafii Zmartwychwstania Pańskiego (1924r.) w parafii Bożego Ciała pozostaje około 16 tys. dusz. W czerwcu 1930 roku w kościele Bożego Ciała Ksiądz Kardynał August Hlond uroczystą Mszą świętą rozpoczyna Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny. W czasie II wojny światowej kościół zostaje zamieniony na magazyn. Zniszczone zostają zabytkowe stalle w prezbiterium, częściowo konfesja św. Onufrego na środku kościoła. Podczas bombardowania uszkodzone zostaje gotyckie sklepienie. W latach 1998 – 2004 zostaje najpierw odnowiona wieża i fronton kościoła, a następnie gruntownie odrestaurowane wnętrze świątyni (malowanie kościoła ,główny ołtarz, obrazy na sklepieniu nawy głównej, portale do kaplicy i zakrystii, konfesjonały, kaplica Krzyża św.), oraz zakrystii (nowa posadzka marmurowa, całe sklepienie z obrazami i bogatą sztukaterią). Aktualnie trwają prace renowacyjne w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej. Od 1996 roku (dekret ks. Arcybiskupa Juliusza Paetza) centralna procesja Bożego Ciała dla miasta Poznania wyrusza po sumie odpustowej z naszej jagiellońskiej świątyni i podąża do Katedry Poznańskiej.

 

 

Proboszczowie parafii:

  • ks. Andrzej Kostencki 1899 - 1911
  • ks. prałat Leon Rankowski 1911 - 1947
  • ks. kanonik Kazimierz Michalski 1947 - 1955
  • ks. prałat Mieczysław Smorawiński 1955 - 1983
  • ks. kanonik Wojciech Maćkowiak 1983 - 2017
  • ks. prałat Henryk Nowak 2017 -